Олександр Іванович Галенко

Олександр Іванович Галенко

кандидат історичних наук, доцент
(керівник сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я Інституту історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: історія Османської імперії XVII–XVIII ст.

 

 


Офіс
: сектор дослідження цивілізацій Причорномор’я Інституту історії України НАНУ (кімн. 518)

Офісні години:

Тел.: (044) 278-53-32

Email: sasha [DOT] halenko [AT] gmail [DOT] com

CV (pdf)

Курси:

  1. Османська імперія
  2. Степові держави Євразії

Обрані публікації:

  • Татарська і турецька історіографія Кримського ханату у світлі джерелознавчої студії (Замітки про книжку І. В. Зайцева «Крымская историографическая традиция XV–XIX веков: Пути развития: Рукописи, тексты и источники». Москва: Восточная литература, 2009) // Український гуманітарний огляд. – 2012. – Вип. 16–17. – С. 221–232.
  • Конституційні ідеї Пилипа Орлика з перспективи степових витоків політичної традиції українського козацтва // Пилип Орлик: життя, політика, тексти. Матеріали міжнародної наукової конференції «Ad fontes» до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р., Київ, НаУКМА, 14–16 жовтня 2010 р. – Київ, 2011. – С. 224–233.
  • Радянські бенкети та пиятики у перспективі євразійської історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. – № 16. – С. 163–184.
  • Wine Production, Marketing and Consumption in the Ottoman Crimea, 1520–1542 // Journal of the Economic and Social History of the Orient. – 2004. – Vol. 47, No. 4. – P. 507–547.
  • Дипломатія Кримського ханату (середина XV ст. – 1783) // Нариси з історії дипломатії. – Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 2001. – С. 208–263.
Scroll to top