Олег Григорович Бажан

Олег Григорович Бажан

кандидат історичних наук, доцент
(відділ історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: дисидентський рух в УРСР, історія української діаспори, релігійна політика, суспільно-політичне життя в Україні другої половини ХХ століття, проблеми утвердження і функціонування командно-адміністративної системи в СРСР.


Офіс
: корпус 5, кімн. 105

Офісні години: понеділок, четвер 13.00–14.00

Тел.: (044) 279-18-18 (Ін-т)

Email: bazhanclio [AT] ukr [DOT] net

CV (pdf)

Курси:

 1. Демократизація Центрально-Східної Європи
 2. Дисидентський рух в УРСР
 3. Історія національних меншин в Україні ХІХ–ХХ ст.
 4. Історія України ХХ ст.
 5. Українська еміграція та діаспора

Обрані публікації:

 • Історія України. – Київ: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2014. – 680 с. (У співавторстві).
 • Історія України. Навчальний посібник для старшокласників. 3-тє видання, доповнене і перероблене. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 595 с. (У співавторстві.)
 • Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга перша. – Тернопіль: Збруч, 2008. – 728 с. (У співавторстві.)
 • На скрижалях історії. З історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-их – 1980-ті роки. Книга перша із серії «Україна – Канада: історія та сучасність». Збірник документів та матеріалів. – Київ, 2003. – 862 с. (У співавторстві.)
 • Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. – Київ: Наукова думка, 2002. – 952 с. (У співавторстві.)
 • Український національний рух. Основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-их – 1980-ті рр.). – Київ, 2000. – 232 с. (У співавторстві.)

Повний перелік публікацій [savepdf]

Scroll to top