Надія Дмитрівна Довженко

Надія Дмитрівна Довженко

старший викладач

Тематика наукових досліджень: археологія; соціальна стратифікація соціумів доби енеоліту-бронзи; курганний поховальний обряд та методики палеосоціологічних реконструкцій; первісне мистецтво та архітектура; мегаліти; монументальна скульптура та пластика; петрогліфи, геогліфи, графіті; методика та методологія реконструкцій світоглядних уявлень індоєвропейців. Усна історія та методика усноісторичних досліджень: проблематика та пізнавальні можливості методу.

Офіс: корпус 5, кімн. 107

Офісні години: середа 13.15–14.15

Email: nadija_dovzsh [AT] mail [DOT] ru

CV (pdf)

Курси:

 1. Історія України для негуманітаріїв (спеціальності: соціологія, політологія)
 2. Історичні дослідження методом усної історії
 3. Основи археології
 4. Первісна історія
 5. Музейна ознайомча практика
 6. Навчальна археологічна практика

Обрані публікації:

 • Кам’яні статуарні пам’ятки Надчорноморщини доби енеоліту-середньої бронзи // Каталог. Давня скульптура та пластика України від пізнього палеоліту до Середньовіччя. В 5-ти томах. – Т. III. Доба бронзи. Частина 1. – Київ: Родовід, 2009. – 175 с.
 • Семантичний аспект дослідження скульптурних пам'яток Надчорноморщини доби енеоліту-бронзи // Наукові записки НаУКМА. – Т. 3. Історія. – 1998.
 • К проблеме социальной стратификации племен ямной культурно-исторической общности // Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. – 1988. (В соавторстве.)
 • О двух традициях в евразийской монументальной скульптуре в эпоху энеолита-бронзы // Актуальные проблемы историко-археолгических исследований. – Киев: Наукова думка, 1987. (В соавторстве.)
 • Ямная культурно-историческая область (южнобугский вариант). – Киев, 1986. (В соавторстве.)
Scroll to top