Лариса Михайлівна Довга

Лариса Михайлівна Довга

доктор філософських наук, доцент
(Національна музична академія України ім. П. Чайковського)

Тематика наукових досліджень: історія філософії та культури, зокрема української культури ранньомодерного часу.

 

Офіс: корпус 5, кімн. 106

Офісні години:

Тел.: (044) 425-77-68

Email: larysa [DOT] dovga [AT] gmail [DOT] com

CV (pdf)

Курси:

  1. Архітектура міста як текст
  2. Мистецький твір як історичне джерело

Останні публікації:

  • Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х т. – Т. 1, кн. 1, 2; Т. 2; Т. 3 / Редактор-упорядник та автор вступної статті Л. Довга. – Київ, Львів: Свічадо, 2009–2012.
  • Знання як цінність у дискурсі українських церковних інтелектуалів другої половини XVII ст. // Київська Академія. – Вип. 10. – Київ, 2012. – С. 70–89.
  • «Діалогічне мислення» у поезії Лазаря Барановича // Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. W 35 lecie pracy naukowej Teresie Chynczewskiej-Hennel, Uczniowie, Przyjaciele i Koledzy / Red. Mariusz R. Drozdowski, Wojciech Walczak, Katarzyna Wiszowata-Walczak. – Białystok, 2012. – S. 1091–1102.
  • Поняття «отчизна» в українських проповідях другої половини XVII ст. // Пилип Орлик: життя, політика, тексти. Матеріали Міжнародної наукової конференції до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р. – Київ, 2011. – С. 108–117.
  • Вчення Інокентія Гізеля про сумління та природу вчинків // Гуманітарні студії. КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – 2010. – Вип. 7. – С. 18–25.
Scroll to top