книга викладача: Максим Яременко, «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. Акта, 2014.

книга викладача: Максим Яременко, «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. Акта, 2014.

Максим Яременко
«Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. Акта, 2014
.

Про книгу

Цю книжку присвячено українській ранньомодерній освітній культурі. У ній автор аналізує склад студентів Києво‐Могилянської академії у XVIII ст. і моделює «колективний портрет» «студіозів»; осмислює феномен та особливості тогочасного шкільництва і соціальне замовлення на освіту й освітні стратегії різних соціальних груп. У дослідженні також детально розглянуто постійні контакти формально поділених державними і конфесійним кордонами українців обох берегів Дніпра й успішність двох варіантів конфесійного будівництва: унійного – у сфері формування ексклюзивної унійної ідентичності, православного – у сфері освітнього дисциплінування духівництва. Монографія характеризується повнотою джерельної бази, широкими порівняннями з річпосполитськими, західноєвропейськими та російськими освітніми практиками, а також новаторським комплексним підходом до інтерпретації аналізованих проблем.

Про автора

Максим Яременко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Зміст книги [savepdf]

Передмова [savepdf]

Вступ [savepdf]

Іменний покажчик [savepdf]

Географічний покажчик [savepdf]

Scroll to top