книга викладача: Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

книга викладача: Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

O książce

Synteza dziejów Ukrainy, ukazująca wspólną polsko-ukraińską przeszłość z perspektywy ukraińskiej.

Książka:

  • ciekawie omawia bizantyńskie, słowiańskie, tatarskie i wikińskie korzenie narodu ukraińskiego,
  • przedstawia aspekty polityczne, społeczne i kulturowe historii Ukrainy, od legendarnych początków Rusi we wczesnym średniowieczu do zlikwidowania Siczy Zaporoskiej w 1775,
  • pokazuje trudną sytuację ukraińskiego kozactwa, egzystującego między Rzeczpospolitą, Rosją a chanatem krymskim,
  • zawiera przejmujący opis dramatycznego przebiegu i skutków rewolucji kozackiej Bohdana Chmielnickiego,
  • prezentuje proces kształtowania się odrębnego języka ukraińskiego,
  • ukazuje przeobrażenia świadomości narodowej mieszkańców Ukrainy oraz znaczenie Cerkwi prawosławnej na ziemiach ruskich.

Synteza jest znakomitym dopełnieniem polskich opracowań wczesnonowożytnej historii Rzeczpospolitej, umożliwia także poznanie innych interpretacji wydarzeń wspólnych ukraińsko-polskich dziejów. Za poprzednie wydanie książki autorka otrzymała Nagrodę Przeglądu Wschodniego.

O autorze

Natalia Jakowenko - ukraiński historyk i filolog klasyczny, profesor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie.

Scroll to top