книга викладача: Наталя Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Вид. 2-е. Критика, 2008.

книга викладача: Наталя Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Вид. 2-е. Критика, 2008.

Наталя Яковенко
Українська шляхта з кінця XІV до середини XVII століття: Волинь і Центральна Україна. Вид. 2-е. Критика, 2008.

Про книгу

Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть від входження руських земель до ВКЛ й аж до козацької революції 1648 року. Головним об’єктом авторської уваги є витоки та соціяльна структура української знаті, її персональний і чисельний склад, правовий і майновий статус елітарних груп.

Перше видання книжки, підготованої ще наприкінці 1980-х років, вийшло у світ 1993 року й одразу перетворилося на інтелектуальний бестселер, а відтак і бібліографічний раритет, зокрема завдяки тому, що ця розвідка відкривала або й сама фактично створювала цілу предметну ділянку, що її відтоді активно та плідно досліджують вітчизняні й зарубіжні науковці. Нове видання істотно переглянуто, насамперед під фактографічним і термінологічним оглядом, виправлено та доповнено. Найґрунтовнішого доопрацювання зазнали біографічні та генеалогічні дані, вміщені у численних таблицях і схемах.

Зміст

Переднє слово

Розділ перший

 • Загальні напрями еволюції стану
 • На порозі стану: від бояр-рицарів до бояр-шляхти
 • Кодифікація правового статусу упривілейованих груп у литовсько-руському законодавстві XV - першої третини XVI століття
 • Другий Литовський Статут 1566 року як кодекс «народу-шляхти». Витоки гербової традиції
 • Нижні щаблі ієрархічної драбини: шляхи формування, реґіональні відмінності

Розділ другий

 • Князі
 • Роль і місце князів у ментальності українського Середньовіччя
 • Персональний склад князівського прошарку. Князі з погляду закону і традиції
 • Здобутки і втрати князів у реформах 60-х років XVI століття
 • Спалах князівської потужности в останній третині XVI - першій половині XVII століття. Князі-господарі та князі-слуги

Розділ третій

 • Пани
 • Походження титулу «пан»
 • Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Волині у першій половині XVI століття
 • Персоналії та кількісний склад прошарку панів на Київщині та Брацлавщині у першій половині XVI століття
 • Особливості правового та звичаєвого статусу панського прошарку (XV середина XVI століття)
 • Доля панської верстви в суспільних змінах кінця XVI - початку XVII століття. Виділення маєтніших груп
 • Польське землеволодіння в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVII століття. Маґнати польського походження

Розділ четвертий

 • Зем’яни-шляхта
 • Господарські зем'яни-шляхта: боротьба за утвердження в шляхетських правах, характер занять
 • Залежні зем’яни: специфіка реґіональних груп
 • Чисельність шляхетської верстви в останні десятиліття перед Хмельниччиною (спроба підрахунку)

На варті старовини (замість висновків)

Генеалогічні схеми князівських родів

Додатки

Примітки

Список літератури, архівних і бібліотечних установ, посилання на які подано скорочено

Перелік таблиць

Перелік мап і схем у тексті

Перелік генеалогічних схем князівських родів

Список ілюстрацій

Покажчик імен

Географічний покажчик

Scroll to top