книга викладача: Natalia Jakowenko. Druga strona lustra. Z historii wzobrażeń i idei na Ukrainie XVI-XVII wieku. Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

книга викладача: Natalia Jakowenko. Druga strona lustra. Z historii wzobrażeń i idei na Ukrainie XVI-XVII wieku. Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

Natalia Jakowenko
Druga strona lustra. Z historii wzobrażeń i idei na Ukrainie XVI-XVII wieku. Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

O książce

Książka «Druga strona lustra» ukazuje inny świat, nie ten uchwytny w pierwszym rzędzie historycznych analiz, a potem opisany jako historia polityczna, gospodarcza czy historia kultury. Natalia Jakowenko dotarła do zjawisk, zachowań, sądów ledwo zaznaczonych w źródłach historycznych. Czytając między wierszami, zbliżyła nas do ludzi żyjących co prawda kilka stuleci temu, ale bliższych nam i bardziej zrozumiałych w ich pojmowaniu tamtejszej rzeczywistości.

Recenzje

«Ten rodzaj kulturologicznego ujęcia historii jest rzadki w całym postsowieckim obszarze, gdzie dominuje nadal zideologizowana historia polityczna, nierzadko z odwróconymi tylko znakami wartościującymi. Autorka zajmuje się kulturą, wyobrażeniami oraz ideami wieków XVI i XVII, przeto epoką najbliższych relacji pomiędzy polskością a ukraińskością, i z pełną świadomością oraz metodologicznym zamysłem ten szlachty polskiej i ukraińskiej rekonstruuje».

z recenzji Andrzeja Mencwela

«Swoimi pracami Natalia Jakowenko sama tworzy na gruncie ukraińskim nową szkołę historyczną, a mianowicie szkołę antropologiczną. Jej uwaga skoncentrowana jest zatem na osobie, czyli na mikrohistorii, a nie na wielkich narracjach. Zarazem Jakowenko, zarówno w swych pracach, jak też w dydaktycznej praktyce dokonuje krytyki narodowego paradygmatu historii, oczyszczając historiografię ukraińską ze starych mitów i stereotypów».
z recenzji Aleksandry Hnatiuk

Scroll to top