книга викладача: Тетяна Григор’єва, Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст.

книга викладача:  Тетяна Григор’єва, Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст.

Тетяна Григор’єва
Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015.

Про книгу

Навчально-методичний посібник «Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст.» розроблено на основі викладання однойменного вибіркового курсу бакалаврської програми «Історія» на кафедрі історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Посібник має на меті ознайомити студентів з надбаннями сучасної історіографії домодерної дипломатії із наголосом на основних принципах дипломатичної комунікації та репрезентації, уявленнях про право війни і миру та відповідному понятійному апараті, принципах укладання та оформлення договорів, а також функціях і повноваженнях послів в історичному контексті Античності, Середньовіччя, Ренесансу, Реформації та Просвітництва.

Призначений для викладачів вищих навчальних закладів, а також для студентів гуманітарного та суспільного профілю підготовки, які цікавляться сучасними підходами до дослідження історії дипломатії домодерного періоду.

Про авторку

Тетяна Григор’єва – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Scroll to top