книга викладача: Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3 томах / Редактор-упорядник Лариса Довга. Свічадо, 2009–2012.

книга викладача: Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3 томах / Редактор-упорядник Лариса Довга. Свічадо, 2009–2012.

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3 томах / Редактор-упорядник Лариса Довга. Свічадо, 2009–2012.

Про книгу

Том 1, книга 1 (зміст книги – savepdf).
У цій книзі читачам пропонується переклад українською мовою богословського трактату Інокентія Ґізеля «Миръ съ Богомъ человѣку, или Покаяніє святоє, примиряющеє Богови человѣка» (Київ, Друкарня Києво-Печерської лаври, 1669), а також оригінальний текст «Наука о тайнѣ святого покаянія» (Київ, Друкарня Києво-Печерської лаври, 1671). Переклад здійснено Романом Кисельовим. У передмові Лариси Довгої подано нові відомості до біографії Інокентія Ґізеля. Книга буде корисною для всіх, хто цікавиться українською культурою ранньомодерного періоду.

Том 1, книга 2 (зміст книги – savepdf).
У цій книзі вміщено факсимільну копію видання Інокентія Ґізеля «Миръ съ Богомъ человѣку, или Покаяніє святоє, примиряющеє Богови человѣка» (Київ, Друкарня Києво-Печерської лаври, 1669).

Том 2 (зміст книги – savepdf).
У цій книзі ми публікуємо вибрані місця із філософського курсу Інокентія Ґізеля під назвою «Opus totius philosophiae» («Твір про всю філософію»), що був прочитаний у Києво-Могилянському колегіумі у 1645/46–1646/47 навчальних роках і є першим повним курсом філософії, викладеним у цьому навчальному закладі, який зберігся до сьогоднішнього часу. Увазі читачів представлено критичний текст латиномовного рукопису цього курсу та його переклад сучасною українською мовою. Підготовка критичного тексту та переклад здійснено Ярославою Стратій та Миколою Симчичем.

Том 3 (зміст книги – savepdf).
У цьому томі представлено статті сучасних українських та зарубіжних учених, присвячені аналізові праць Інокентія Ґізеля, а також каталог примірників богословських творів, впорядкованих та опублікуваних архимандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм. Книга буде корисною для всіх, хто цікавиться українською культурою ранньомодерного періоду.

About the book [savepdf]

Scroll to top