Наталя Василівна Шліхта

завідувачка кафедри
Ph.D., кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: церковна історія в радянській державі, історія радянського суспільства.

Вадим Юрійович Арістов

кандидат історичних наук, старший викладач
науковий співробітник (Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: давньоруське літописання, методи вивчення середньовічних джерел, політична історія Київської Русі, культура влади та владні структури раннього Середньовіччя, історія ідей та інтелектуальна історія, національні студії.

Сергій Олександрович Багро

маґістр історії (НаУКМА), старший викладач

Тематика наукових досліджень: історія Гетьманщини.

Олег Григорович Бажан

кандидат історичних наук, доцент
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: дисидентський рух в УРСР, історія української діаспори, релігійна політика, суспільно-політичне життя в Україні другої половини ХХ століття, проблеми утвердження і функціонування командно-адміністративної системи в СРСР.

Тетяна Аркадіївна Балабушевич

кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: Середні віки, Східно-Центральна Європа, слов’янознавство і балканістика, порівняльна історія, політична географія.

Олена В’ячеславівна Бетлій

кандидат історичних наук, старший викладач

Тематика наукових досліджень: дискурсивні практики європейського простору, міські студії, політика ідентичностей у контексті євроінтеграційних процесів.

Олександр Іванович Галенко

кандидат історичних наук, доцент
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: історія Османської імперії XVII–XVIII ст.

Сергій Іванович Гірік

старший викладач «Юдаїка» МП «Історія»
кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень: історія лівих політичних партій, єврейський, український і білоруський націонал-комунізм, історія євреїв у Східній Європі, історія антисемітизму, сучасний антисемітизм.

Костянтин Юхимович Гломозда

кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: сучасна американська історіографія, методологія історії.

Оля Гнатюк

доктор габілітований (dr hab), доктор філологічних наук, професор

Тематика наукових досліджень: польська та українська історія ХХ століття, історична пам’ять, польсько-українські культурні взаємини, переклад як діалог культур.

Тетяна Юріївна Григор’єва

кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: історія дипломатії; знання та уявлення про Османську імперію в Східній Європі; інформація, комунікація та пропаганда в ранньомодерній Європі.

Владислав Анатолійович Гриневич

доктор політичних наук, старший науковий співробітник
(Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України)

Тематика наукових досліджень: історія Другої світової війни.

Катерина Леонідівна Диса

Ph.D., кандидат історичних наук, старший викладач

Тематика наукових досліджень: історична антропологія (історія відьомства, історія родини, історія дитинства), історія медицини, міські студії, історія ідей і уявлень, історія подорожей і подорожніх записок.

Лариса Михайлівна Довга

доктор філософських наук, доцент
(Національна музична академія України ім. П. Чайковського)

Тематика наукових досліджень: історія філософії та культури, зокрема української культури ранньомодерного часу.

Надія Дмитрівна Довженко

старший викладач

Тематика наукових досліджень: археологія; соціальна стратифікація соціумів доби енеоліту-бронзи; курганний поховальний обряд та методики палеосоціологічних реконструкцій; первісне мистецтво та архітектура; мегаліти; монументальна скульптура та пластика; петрогліфи, геогліфи, графіті; методика та методологія реконструкцій світоглядних уявлень індоєвропейців. Усна історія та методика усноісторичних досліджень: проблематика та пізнавальні можливості методу.

Ярослав Володимирович Затилюк

кандидат історичних наук, старший викладач
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: історичні знання та уявлення ранньомодерної доби, інтелектуальна історія, підробні документи.

Михайло Володимирович Кірсенко

доктор історичних наук, професор

Тематика наукових досліджень: міжнародні відносини і дипломатія, політична й цивілізаційна історія Західної та Східно-Центральної Європи і Сполучених Штатів, порівняльне українознавство.

Станіслав Владиславович Кульчицький

доктор історичних наук, професор
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: соціальна і політична історія України ХХ ст.

Віталій Миколайович Михайловський

доктор історичних наук, доцент
(Київський університет імені Бориса Грінченка)

Тематика наукових досліджень: соціальна історія Поділля, історія руських земель у складі Польського Королівства, генеалогія шляхти XIV–XVII ст.

Юрій Андрійович Мицик

доктор історичних наук, професор
(Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)

Тематика наукових досліджень: козацтво в історії України; історія православної церкви XX ст.

Юлія Володимирівна Орел

кандидат історичних наук, провідний спеціаліст
(Центральний державний історичний архів України)

Тематика наукових досліджень: історіографія, джерелознавство, архівна справа, історія Центрально-Східної Європи, югославістика.

Євген Валентинович Синиця

кандидат історичних наук, старший викладач
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Тематика наукових досліджень: археологія раннього Середньовіччя, поховальні пам’ятки ранніх слов’ян, взаємовпливи різних поховальних традицій в Східній Європі.

Віталій Валерійович Скальський

кандидат історичних наук
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: історія Української революції 1917–1921 рр.

Наталія Петрівна Старченко

доктор історичних наук, старший науковий співробітник
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: шляхетські органи самоврядування в Україні XVI ст.

Сергій Петрович Стельмах

доктор історичних наук, професор
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Тематика наукових досліджень: проблеми історії історичної науки, розвиток теорії і методології історії в Україні, теоретико-методологічні новації в сучасній зарубіжній історіографії.

Ігор Анатолійович Тесленко

кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: соціальні та економічні аспекти історії України XVI–XVIII ст.

Олена Василівна Третякова

старший викладач

Тематика наукових досліджень:

Олексій Олександрович Хамрай

співкерівник спеціалізації «Юдаїка» МП «Історія»
доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник
(Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України)

Тематика наукових досліджень: граматика арабської мови, єврейська рукописна традиція на українських теренах.

Ольга Анатоліївна Хоменко

Ph.D., кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: історія Японії; японське суспільство та розвиток консюмеризму після Другої світової війни; роль реклами у процесі трансформації жіночої ідентичності в Японії.

Віталій Віталійович Черноіваненко

співкерівник спеціалізації «Юдаїка» МП «Історія»
кандидат історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: гебраїстика, інтерпретація біблійних текстів, історія еротизму й сексуальності.

Валентина Степанівна Шандра

доктор історичних наук, професор
(Інститут історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: історія влади та владних інституцій в Україні останньої чверті XVIII – початку XX ст.

Ірина Валеріївна Широкова

маґістр історії (НаУКМА), асистент

Тематика наукових досліджень: історія СРСР, репресивний апарат (каральна медицина) у радянській державі в 1960–80-х рр.

Віталій Олексійович Щербак

доктор історичних наук, професор
(Київський університет імені Бориса Грінченка)

Тематика наукових досліджень: історія ранньомодерного українського суспільства та історія українського козацтва.

Наталя Миколаївна Яковенко

доктор історичних наук, професор

Тематика наукових досліджень: соціокультурні аспекти історії України XVI–XVII ст.

Максим Васильович Яременко

доктор історичних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: історія освіти, письменності та Православної Церкви в Україні XVIII ст.

Scroll to top