Кваліфікаційні роботи – 2011 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт студентів БП «Історія»

Бурцева Марія В’ячеславівна
«Свій» – «Чужий» в хорватському медіапросторі першої половини 1990-х рр. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Теми кваліфікаційних робіт студентів МП «Історія»

Scroll to top