Аспірантура

При кафедрі діє денна аспірантура зі спеціальностей:

 • 07.00.01 – історія України;
 • 07.00.02 – всесвітня історія;
 • 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Перелік захищених дисертацій:

 • Афанасьєв І.Ю. «Відносини України з країнами Східної Європи (1991-1998 рр.)» (науковий керівник Т.А. Балабушевич). Робота захищена 2004 р.
 • Бетлій О.В. «Українське питання в міжнародних відносинах Центральної Європи, 1919–1923 рр.» (науковий керівник М.В. Кірсенко). Робота захищена 2003 р.
 • Білан В.М. «Політика України на Балканах (1994-1998 рр.)» (науковий керівник Т.А. Балабушевич). Робота захищена 2005 р.
 • Гетьман Д.І. «Повернення і реституція історико-культурних цінностей в українсько-польсько-російських відносинах (1920-ті – 1930-ті рр.)» (науковий керівник О.Г. Бажан). Робота захищена 2010 р.
 • Григор’єва Т.Ю. «Дипломатичні зносини Речі Посполитої з Османською імперією: посольства та дипломатичний церемоніал (1622–1678 рр.)» (науковий керівник Н.М.Яковенко). Робота захищена 2010 р.
 • Гузенко С.М. «Висвітлення проблем історії давньоруської церкви на сторінках журналу “Труды Киевской духовной академии”» (науковий керівник Н.М. Нікітенко). Робота захищена 2002 р.
 • Дідух Л.В. «Академік М.Ф. Біляшівський в науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ - перша чверть ХХ ст.)» (науковий керівник В.О. Щербак). Робота захищена 2005 р.
 • Дерейко І.І. «Українські військові формування Збройних Сил Німеччини в Райхскомісаріаті “Україна” (1941–1945 роки)» (науковий керівник О.Г. Бажан). Робота захищена 2006 р.
 • Задорожна О.Ф. «Рід Немиричів у шляхетській корпорації Київського воєводства: майновий статус і політична діяльність (XVI – середина XVII ст.)» (науковий керівник Н.М. Яковенко). Робота захищена 2010 р.
 • Крисенко Д.С. «Політика США щодо Іракської Республіки (1990–2003 рр)» (науковий керівник О.Г. Бажан). Робота захищена 2010 р.
 • Лобко О.А. «Поміщицькі маєтки Правобережжя в умовах соціально-економічної трансформації 1830–1917 років (за матеріалами володінь графів Потоцьких)» (науковий керівник О.М. Карліна). Робота захищена  2008 р.
 • Мінець Ю.О. «Конструюючи ідеали Християнського життя: стратегії використання та інтерпретації Біблії Палладієм Єленопольським» (науковий керівник Н.М. Нікітенко). Робота захищена 2011 р.
 • Орел Ю.В. «Ceрбська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду (дослідження проблем історії ХІХ ст.)» (науковий керівник Т.А. Балабушевич). Робота захищена 2009 р.
 • Тесленко І.А. «Острозька волость у 1565–1608 рр.: формування території, структура землеволодінь та механізм управління» (науковий керівник Н.М. Яковенко). Робота захищена 2006 р.

Переатестації PhD з історії:

Scroll to top