CfP: Конкурс дослідницьких робіт з історії України ім. Федора Шевченка

Остаточний термін подання заяв – 19 червня 2018 р.

Конкурс дослідницьких робіт з історії України імені Федора Шевченка для студентів кафедри історії НаУКМА засновано* на пошану пам’яті Федора Павловича Шевченка (1914–1995), члена-кореспондента АН УРСР, доктора історичних наук, професора, дослідника історії України.

До участі у Конкурсі приймаються статті та дослідницькі роботи (курсові, кваліфікаційні дослідження) різноманітних напрямів досліджень з історії України ІХ–XVII ст. із загальної проблематики «Україна в домодерній Європі (ІХ–ХVIII ст.)».

Подання дослідницьких робіт – з 8 по 19 червня 2018 р.

Оголошення переможців – 31 серпня 2018 р.

Положення про Конкурс [savepdf].

Перелік та зміст документів і матеріалів, що подаються:

  • особиста заява претендента;
  • анотація роботи;
  • відгуки на роботу наукового керівника і зовнішнього рецензента;
  • відомості про претендента: прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, рік навчання в НаУКМА, телефон та e-mail для оперативного зв’язку;
  • наукова розвідка з основним текстом обсягом: 1 друк. арк. для бакалаврського рівня; 1,5 друк. арк. для магістерського й аспірантського рівнів.

Наукове дослідження має містити такі структурні частини:

  • вступ, у якому обов’язково прописується методологія роботи;
  • основна частина;
  • висновки;
  • список використаних джерел і літератури;
  • додатки (за необхідності).

За детальною інформацією звертатись до завідувачки кафедри історії НаУКМА Наталі Василівни Шліхти.

* Засновник Конкурсу – Анна Шевченко, онука Федора Павловича Шевченка.

Подавати у роздрукованому вигляді Тетяні Василівні Сірош, в електронному - Наталі Василівні Шліхті.

Scroll to top